Transgenesis: Pelanggaran Etika Bioteknologi dalam Karya Sastera, Bahagian 2

Sempena penerbitan semula novel Transgenesis karya Amir Husaini oleh Penerbit-X, Pena SaiFai telah memutuskan untuk mengadakan Minggu Amir Husaini. Artikel-artikel pada minggu ini bertemakan buku-buku Amir Husaini. Semoga bermanfaat.

Artikel ini asalnya ditulis oleh Dr. Maharam Mamat dan diterbitkan di dalam Jurnal Pengajian Melayu, Volume 20, No 20 (2010) dan boleh dibaca secara penuh di laman Electronic Journal of University of Malaya. Untuk dimuatkan di dalam Pena SaiFai, artikel ini telah dibahagi kepada dua. Bahagian 1 telah diterbitkan semalam. Selain itu, tiada perubahan dibuat kepada artikel asal.

Abstrak

Kemajuan dalam bidang bioteknologi telah membuka banyak peluang dan wajah baru dalam banyak sektor seperti perhutanan, agrikultur, perubatan, genetik, rawatan air kumbahan, dan sebagainya. Teknik-teknik terkini dalam bioteknologi, termasuk kejuruteraan genetik membolehkan pemindahan ciri-ciri genetik di antara spesies yang sama dan antara spesies lain seperti bakteria, tumbuhan dan haiwan yang berlainan sama sekali. Ia sering diaplikasikan dalam pelbagai bidang termasuk pertanian, perubatan, farmasi, perhutanan, pemuliharaan tenaga, pengurusan sisa pepejal perbandaran dan rawatan sisa kumbahan. Sekalipun pengubahsuaian genetik dalam bidang bioteknologi membawa banyak kebaikan kepada manusia, namun, penyalahgunaan dan pelanggaran etika terhadap teknik-teknik yang digunakan akan mengundang impak yang serius. Penyalahgunaan kejuruteraan genetik inilah yang diterapkan dalam novel Transgenesis. Novel ini telah mengetengahkan tentang pelanggaran dalam bidang bioteknologi yang melibatkan etika dan pelaksanaan penyelidikan. Tidak banyak karya sastera yang mengupas tentang isu sains dan teknologi dihasilkan di Malaysia. Terbitnya novel Transgenesis telah mengisi kelompangan ruang yang ada.

Bersambung dari semalam. Baca Bahagian 1 di sini.

Pelanggaran Etika Bioteknologi dalam Novel Transgenesis

Novel Transgenesis: Bisikan Rimba telah mengupas tentang kejayaan seorang saintis, Datin Kay melakukan transgen dan pengklonan terhadap manusia. Kelahiran subjek 4-7-9-1 atau Flora merupakan magnum opus yang sangat dibanggakan Datin Kay. Manusia klon tersebut diperincikan seperti berikut:

Subjek 4-7-9-1 boleh membuat makanannya sendiri menerusi proses fotosintesis. Dia tidak perlu makan mahupun minum kerana proses fotosintesis sudah memadai baginya mendapatkan bekalan makanan dan air yang diperlukan. Darah subjek 4-7-9-1 berwarna putih kerana yang mengalir itu bukan darah biasa tetapi kanji yang terhasil daripada proses fotosintesis. Dia juga boleh merembeskan feromon yang mempunyai keharuman bunga kenanga. Dan kini, nampaknya, subjek 4-7-9-1 mempunyai kemampuan komunikasi dengan tumbuhan!

(Transgenesis; 124)

Keistimewaan dan kelebihan Flora telah dinyatakan kepada pembaca secara terus seperti petikan di atas, ataupun melalui banyak dialog yang diucapkan antara Datin Kay dan Profesor Ned. Pembaca akan didedahkan tentang pelbagai fakta berkaitan manusia transgen tentang bagaimana Flora boleh membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, fungsi darah berkanjinya yang berwarna putih, sebab Flora berwarna hijau dan mampu merembeskan bauan kenanga dan lain-lain lagi. Akhirnya, pembaca didedahkan dengan keistimewaan watak ini berinteraksi dan berkomunikasi secara telepati dengan tumbuh- tumbuhan.

Pembaca dikejutkan dengan pengakuan Datin Kay tentang keistimewaan dirinya yang pernah dijadikan bahan ujikaji dan menerima sel kenanga di dalam tubuhnya semasa zaman penjajah. Sel kenanga yang telah ditransgen itulah menyebabkan Datin Kay  sentiasa berbau wangi tanpa perlu menggunakan pewangi. Paling mengejutkan, Datin Kay mengaku bahawa embrio miliknya telah digunakan sepanjang eksperimen pengklonan yang berjaya mewujudkan Flora.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam novel Transgenesis: Bisikan Rimba, secara amnya terdapat empat pelanggaran etika bioteknologi (kejuruteraan genetik dan pengklonan) telah dilakukan, iaitu:

1. Pengubahsuaian Genetik

Pengklonan pembiakan merupakan satu prosedur pengklonan yang digunakan untuk menghasilkan embrio klon yang seterusnya akan dimasukkan ke dalam rahim wanita untuk melahirkan seorang anak klon. Manakala pengklonan terapeutik ialah pengklonan embrio untuk menjana “sel stem” yang berupaya untuk menghasilkan tisu atau organ (http://www.nbbnet.gov.my/pintarbiotek/malayversion/klon_manusia.htm). Kemajuan dalam teknologi klon menyebabkan manusia boleh mengubahsuai genetik untuk mendapatkan bentuk manusia barn yang diingini. Pilihan klon baru berkenaan memenuhi kritiria fizikal yang sempurna, IQ yang genius, ketahanan tinggi terhadap sesuatu rintangan seperti sistem imun yang kuat, daya tahan penyakit dan pelbagai kelebihan lain yang diingini (Ron Epstein, 2002). Ibu bapa akan memilih gen yang sesuai dan dikehendaki oleh mereka, mungkin genius setaraf dengan Albert Einstein, ahli seni seperti Mozart, atlet handal, atau berwajah kacak dan cantik seperti Pierce Brosnan atau Jennifer Lopez. Persoalannya, berapa peratus gen manusia dipindahkan ke dalam sesuatu organisma baru dianggap sebagai manusia?

Datin Kay banyak melakukan penyelidikan berkaitan penambahbaikan baka manusia. Apabila Institut Trans-DNA ditubuhkan, kajian lebih efektif dilakukan. Datin Kay telah memindahkan gen dari tumbuhan kepada manusia hingga mewujudkan manusia transgenik, iaitu Flora (hal. 237). Mengubahsuai genetik dengan memanipulasikan gen manusia dan DNA organisma lain merupakan amalan yang tidak praktikal (hal. 94). Menambahbaik baka, menggantikan baka yang tidak baik dengan baka yang lebih bermutu (hal. 193) umpama mencampuri urusan Allah. Hidup manusia umpama tidak memerlukan Pencipta kerana mampu mewujudkan satu manusia baru yang memiliki ciri-ciri diingini. Ia bagaikan menidakkan ketentuan takdir.

Datin Kay beranggapan bahawa etika itu cuba mengekang usahanya untuk terus maju dan mencipta magnum opus dalam dunia sains transgen. Dia tidak menganggap pelanggaran etika yang telah dilakukannya itu sebagai satu kesalahan. Namun, dia akhirnya menyedari tentang kealpaan itu apabila subjek kajiannya, subjek 4-7-9-1, telah hilang dari makmal dan bebas di hutan Gunung Pulai. Ini diperincikan seperti di bawah:

Pakar genetik itu teringatkan bagaimana dia memulakan eksperimen bagi menghasilkan manusia transgenik itu. Dia mahu mewujudkan manusia yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Baginya, penyelidikan menghasilkan manusia transgenik ini adalah magnum opus atau penyelidikan agungnya. Namun dia terlupa sejenak kekuasaan Tuhan yang maha agung dan maha kuasa. Dia terlupa yang dia hanyalah manusia biasa yang tidak mampu mencipta seperti Allah. Dia tidak ingat yang manusia adalah khalifah dan wakil Allah bagi mengimarahkan dan membinasakan apa yang ada di muka bumi.

Dia terlupa fitrah kejadian Tuhan yang sudah sempurna. Dia cuba melanggar batasan yang ditetapkan dengan cuba mengubah fitrah ketentuan Tuhan. Siapalah dia hendak mengubah kejadian Tuhan? Tetapi sayang, dia terlupa.

(Transgenesis; 264-265)

Walaupun pengklonan telah mewujudkan satu lagi replika biologi yang tepat, tetapi ia tidak bermakna yang klon tersebut mempunyai persamaan personaliti dan nilai. Persekitaran, pendidikan dan pegangan agama adalah pembolehubah terbesar yang mampu membentuk keunikan seseorang individu selain daripada genetik yang berkualiti.

2. Cara pelupusan embrio yang gagal dalam penyelidikan.

Pemusnahan dan pengubahsuaian embrio atau fetus manusia untuk mendapatkan sel atau organ merupakan satu tindakan yang diharamkan. Embrio adalah bernyawa, maka pemusnahannya umpamakan satu pembunuhan. Sesetengah pihak juga bimbang bahawa klon-klon manusia yang dilahirkan mungkin dipandang rendah dengan pelbagai kesan negatif mungkin dihadapi oleh keluarga dan masyarakatnya. Sesetengah pihak pula bimbang terdapat pihak berniat jahat mengambil kesempatan ini, seterusnya akan menimbulkan banyak masalah sosial (http://www.nbbnet.gov.my/pintarbiotek/malayversion/klon_manusia.htm).

Bayi yang diklonkan mempunyai kromosom yang sepadan dengan penderma. Ini bermakna, gen-gen bayi berkenaan mengikut usia pendermanya (Jabatan Mufti Selangor). Sekiranya penderma sudah lanjut usia, bayi klon yang baru dilahirkan itu juga seusia dengannya. Jadi, risiko untuk mendapat pelbagai jenis penyakit seperti jantung, kanser, diabetis dan sebagainya juga sangat tinggi. Selain itu, produk klon mengalami banyak kegagalan sebelum berjaya dilahirkan seperti keguguran, kelahiran tidak cukup bulan ataupun kematian selepas dilahirkan. Sebelum Dolly berjaya dihasilkan, sebanyak 227 embrio telah gagal dan dilupuskan. Klon kucing, Cc pula pernah gagal sehingga 87 kali. Pelbagai proses klon yang lain juga mengalami banyak kegagalan.

Embrio yang gagal dalam eksperimen perlu dilupuskan dengan penuh etika dan betul caranya. Sebanyak 4,790 embrio telah gagal sepanjang eksperimen menghasilkan Flora. Semua embrio ini telah dibuang di kawasan hutan Gunung Pulai. Embrio yang telah menjadi janin telah ditanam begitu sahaja sedangkan secara teorinya janin itu sudah bernyawa. Jawatankuasa penyelidikan universiti tidak meluluskan projek penyelidikan klon manusia bukan sahaja kerana melanggar etika, tetapi penyelidikan ini juga tidak dijalankan secara berprotokol (hal. 165). Cara pelupusan embrio mengikut protokol memerlukan kos yang terlalu tinggi (hal. 169) sedangkan pada masa tersebut, Datin Kay perlu menjimatkan kos kerana menggunakan wang sendiri ekoran tiada tajaan (hal. 167).

Jadi, Datin Kay telah mengupah syarikat tauke Hwang Chien Ming untuk melupuskan semua embrio yang gagal itu. Ini diterangkan penulis seperti berikut:

“Memang saya upah dia bagi membantu lupuskan embrio-embrio itu. Jauh lebih murah berbanding sekiranya saya membuat pelupusan mengikut protokol dan prosedur universiti. Lagipun, sekiranya saya ikut protokol dan prosedur, pasti ada pertanyaan daripada fakulti. Dan pasti itu mengundang padah pada projek penyelidikan ini,” Datin Kay seperti memberi justifikasi tindakannya itu.

(Transgenesis; 170)

Walaupun Prof. Ned adalah bekas pelajar Datin Kay, namun Prof Ned merupakan seorang yang tegas dan mengikut peraturan. Ini menyebabkan tidak semua maklumat tentang pengklonan Flora telah diberikan kepada Prof Ned. Banyak maklumat berkaitan pelanggaran etika semasa melakukan penyelidikan ini telah dirahsiakan daripada pengetahuannya, termasuk cara melupuskan embrio yang gagal dan sumber embrio yang diperolehi untuk penyelidikan berkenaan. Ini antaranya dinyatakan seperti berikut:

Walau bagaimanapun, tidak semua maklumat sudah diberikan kepada Prof Ned apabila dia bersetuju menerima tawaran lumayan mengetuai Institut Trans-DNA. Dia tidak diberitahu yang projek itu tidak pernah mendapatkan kelulusan Jawatan Kuasa Penyelidikan semasa dimulakan di universiti. Dia tidak dimaklumkan yang projek ini bermula seeara rahsia dan tanpa kebenaran sepanjang enam tahun pertama semasa Datin Kay bertugas di universiti. Dia juga tidak dikhabarkan yang kesemua 4,790 embrio yang gagal dalam eksperimen ini tidak dilupuskan mengikut protokol dan prosedur yang sepatutnya.

(Transgenesis; 168)

Kegagalan mematuhi etika untuk melupuskan embrio yang gagal dalam penyelidikan ini telah mencetuskan tragedi apabila muncul Dark Flora yang agresif sifatnya. Tragedi pembunuhan dan peristiwa penculikan Datuk Jay dan Datin Kay membuatkan Datin Kay sedar tentang kesilapannya mengabaikan protokol pelupusan embrio dan melakukan penyelidikan terlarang secara rahsia.

3. Manusia Dijadikan Bahan Ujian

Manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan .Allah. Manusia yang dieiptakan dari tanah telah menerima pengiktirafan yang besar sehingga malaikat (dicipta dari cahaya) telah sujud kepada Nabi Adam A.S. Apabila manusia diklonkan, manusia sedang “menjadi” Tuhan yang ingin mengubah tabii kehidupan sejagat. Kejayaan Subjek 4-7-9-1 sebagai manusia transgen adalah pencapaian yang sangat bermakna dalam dunia sains, terutama di dunia ke tiga. Datin Kay telah membuktikan bahawa saintis Malaysia juga mempunyai keupayaan sama seperti saintis Barat. Namun, dari sudut moral, pengklonan manusia adalah melanggar hak moral seseorang individu (Jabatan Mufti Selangor).

Eksperimen yang dijalankan telah menyebabkan manusia (dalam kes ini Subjek 4-7-9-1 atau Flora) dijadikan bahan ujikaji. Datin Kay dan Datuk Jay telah melayan Flora sebagai satu bahan ujikaji, bukannya sebagai manusia. Flora juga tidak dibenarkan hidup bebas seperti manusia yang lain tetapi diletakkan dalam bilik kaca untuk sentiasa diawasi perkembangannya (hal. 237). Flora juga tidak diberikan nama, sebaliknya dikenali sebagai “Subjek 4-7-9-1”. Nama Flora dipilihnya sendiri semasa berada dalam hutan di Gunung Pulai. Sebagai manusia, Flora sepatutnya dilayan seperti seorang manusia, bukannya sebagai subjek kajian.

Kegagalan eksperimen terhadap klon manusia ini telah menyebabkan kerosakan terhadap alam. Embrio yang tidak dilupuskan secara protokol telah menjadi satu lagi klon yang serupa dengan Flora (digelar Dark Flora kerana sifat ganasnya), tetapi membesar dan hidup di dalam hutan Gunung Pulai secara semulajadi. Klon inilah yang telah bertindak menuntut bela terhadap ketidakadilan yang dilakukan terhadapnya (hal. 266). Dark Flora telah membunuh tauke Hwang Chien Ming dan cuba melakukan hal yang sama terhadap Datuk Jay dan Datin Kay.

Kehidupan Dark Flora di dalam hutan secara semulajadi selama 17 tahun telah membentuk sikap yang ganas, cara berfikir dan cara bertindaknya. Dia telah dibesarkan tanpa nilai kemanusiaan dan disemai dengan perasaan dendam kepada manusia seperti petikan berikut:

Kami besarkannya tanpa nilai kemanusiaan. Kami semai benih-benih dendam dalam dirinya. Ini kerana kami terasa terseksa oleh perbuatan manusia yang rakus. Manusia yang menggondolkan bumi kerana tamakkan kekayaan. Manusia yang melakukan kerosakan kepada alam. Manusia yang memusnahkan segala-galanya tanpa memikirkan kesannya kepada keturunan sendiri.

(Transgenesis; 149)

Pengklonan mampu melahirkan individu yang genius, sempurna bentuk fizikal dan kecerdasan seperti yang diingini, tetapi tidak mampu membentuk emosi dan nilai moral. Emosi, nilai moral dan keperibadian seseorang akan dibentuk melalui persekitaran yang didedahkan kepadanya.

4. Penyalahgunaan

Sesempurna manapun hasil sesuatu eksperimen, risiko untuk disalahgunakan tetap ada. Bioteknologi pada peringkat asalnya diselidiki untuk membantu kehidupan manusia dalam kehidupan bagi memenuhi keperluan manusia terhadap rawatan penyakit genetik, meningkatkan mutu hasil pertanian, menambah daya tahan biologi terhadap penyakit dan sebagainya. Ia membawa perubahan besar kepada manusia untuk meningkatkan taraf hidup.

Penyalahgunaan bioteknologi dalam novel ini melibatkan nilai ekonomi. Apabila projek klon manusia yang dihasilkan Datin Kay telah berjaya, Datuk Jay akan mendapat pulangan lumayan daripada pelaburannya selama ini. Datuk Jay bercadang untuk memasarkan hasil penyelidikan yang telah dijayakan Datin Kay bagi tujuan ketenteraan (hal. 130). Mereka beranggapan subjek yang dihasilkan melalui ujikaji (Flora) adalah satu teknologi yang tidak mempunyai perasaan. Sebagai satu bentuk teknologi, Flora boleh dilatih sebagaimana diingini, seperti menjadi tentera yang terbaik. Kepelbagaian ciri terbaik yang ada dalam manusia klon membuka peluang yang besar untuk Datuk Jay mendapat keuntungan yang berganda (hal. 55). Dalam hal ini, manusia yang diklonkan itu dianggap seperti barang yang boleh diperdagangkan, bukannya manusia.

Bagi Datin Kay pula, kejayaan ujikajinya sangat diperlukan kerana dia mahu membuktikan keupayaan sebagai seorang saintis. Dia juga mahu membuktikan teorinya berkaitan transgenesis boleh diaplikasikan di alam nyata. Dia telah memulakan penyelidikan tersebut dan mahu mencipta satu magnum opus untuk dirinya sendiri sebagai ahli sains yang menyumbang terhadap perkembangan ilmu sains genetik dunia (hal. 55). Impian utama Datin Kay adalah menghasilkan sesuatu yang tidak tercapai oleh pemikiran manusia (hal. 59). Pendirian Datin Kay dinyatakan seperti berikut:

“Saya mahu buktikan teori saya berkenaan transgenesis adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Malah bukan itu sahaja, saya nak buktikan yang ia boleh melonjakkan manusia ke satu tahap yang lebih tinggi. Macam selalu saya katakan kepada awak, seorang saintis tidak sepatutnya terikat dengan soal etika. Sekiranya terikat, tak mungkin dunia sains boleh berkembang pesat dengan kekangan-kekangan yang ada. Tak mungkin kita dapat bangunkan teknologi baru. Dan tak mungkin kita kecapi kemajuan dan pemodenan,” hujah isteri ahli perniagaan itu dengan panjang lebar.

(Transgenesis; 166)

Keinginan untuk membuktikan apa yang dipegangnya, membuatkan Datin Kay sanggup melanggar etika penyelidikan dan moral. Apabila wujud klon manusia, timbul pula beberapa persoalan tentang diri manusia tersebut seperti yang dialami Flora, boleh dilihat seperti petikan di bawah:

Bagi Flora, dia hanya mampu terdiam. Akhirnya dia mengetahui asal usul dirinya. Dia adalah manusia transgenik yang mempunyai gen-gen tumbuhan di dalam dirinya. Dia juga adalah replika genetik Datin Kay. Dan Datin Kay jugalah yang mengandungkannya sehingga dia dapat lahir ke dunia yang fana ini. Namun Flora keliru. Apakah hubungannya dengan Datin Kay? Adakah Datin Kay itu ibunya kerana mengandungkannya? Adakah Datin Kay kembarnya kerana mereka mempunyai kod genetik yang sama? Adakah Datin Kay induk genetiknya kerana dia sudah diklonkan daripada pakar genetik itu?

(Transgenesis; 322)

Manusia klon tidak mempunyai ciri genetik yang unik, sebaliknya mempunyai genetik yang sama dengan penyumbang DNAnya (Shaikh Mohd Saifuddeen, 2003). Berdasarkan persoalan ini juga, timbul persoalan tentang hubungan antara Flora dan Datuk Jay, sama ada sebagai isteri (kerana sel Datin Kay yang digunakan) atau anaknya (kerana menggunakan ovum Datin Kay). Status ini kemudiannya akan turut menyentuh soal aurat, hukum syarak, pewarisan harta, nasab keturunan dan sebagainya memandangkan mereka bertiga (Datuk Jay, Datin Kay dan Flora) beragama Islam. Kecelaruan seumpama inilah antara sebab mengapa pengklonan manusia tidak wajar dilakukan. Di Singapura, denda hingga S$ 100,000 dan penjara 10 tahun akan dijatuhkan sekiranya terbukti bersalah kerana cuba mengklonkan manusia (Utusan, 2003).

Kesimpulan

Kemajuan yang dicapai dalam bioteknologi memungkinkan kita bertemu dengan diri sendiri yang telah diklonkan pada masa hadapan. Perkembangan bioteknologi telah memberi keupayaan kepada manusia mewujudkan satu makhluk lain yang seiras menggunakan hanya instrumen makmal. Namun, persoalannya, adakah beretika menggunakan kejuruteraan genetik dan pengklonan untuk meningkatkan bakat-bakat terpilih seseorang individu?

Sebesar mana penemuan teknologi yang diciptakan untuk dimanfaatkan dunia sejagat, teknologi yang sama juga mempunyai potensi yang besar untuk disalahgunakan. Larangan terhadap pengklonan manusia mempunyai asasnya berdasarkan impak yang perlu ditangani kemudian hari. Apabila terdapat individu yang cuba melanggar etika yang telah ditetapkan, maka dia perlu bersedia untuk berhadapan dengan impak berkenaan.

Novel Transgenesis: Bisikan Rimba, mengetengahkan pelanggaran etika dalam penyelidikan bioteknologi berdasarkan penyelewengan penyelidikan yang dilakukan Datin Kay. Datin Kay sanggup membelakangkan etika apabila bertindak mengklonkan ovumnya sendiri hingga terhasil “Subjek 4-7-9-1”. Pelanggaran etika yang dilakukannya tidak sahaja melakukan pengubahsuaian genetik tetapi turut melakukan transgen dengan tumbuhan. Transgen Flora dengan tumbuh-tumbuhan telah memberi keupayaan kepadanya untuk berfotosintesis dan membuat kanji sendiri seperti tumbuhan, berwarna hijau, mengeluarkan ekstrak kenanga yang wangi dan mampu berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan. Pengubahsuaian genetik sebegini seakan menolak ketentuan takdir yang telah ditetapkan Allah kepada setiap hambanya sebelum setiap orang diciptakan.

Embrio yang gagal dalam penyelidikan ini telah dilupuskan tanpa mematuhi piawai dan protokol yang sepatutnya. Novel ini juga telah menonjolkan bagaimana ujian dan kajian yang dilakukan terhadap manusia telah melanggar hak moral seseorang individu. Malah, tindakan Datuk Jay membiayai penyelidikan Datin Kay berasaskan pulangan ekonomi yang bakal diterimanya nanti juga sangat tidak wajar. Setiap manusia, walau sebagaimana sekalipun kejadiannya perlu dihormati kebebasannya, bukannya dijadikan sebagai bahan ujikaji dan diperdagangkan, apalagi untuk dilatih sebagai tentera.

Dunia sains yang diterapkan dalam sastera mampu menghasilkan satu dunia baru yang sukar dijangkakan. Fakta sains, kemajuan teknologi dan penyelidikan yang digabungkan dengan imaginasi, fantasi dan kemudiannya dipadatkan pula dengan pelbagai teknik penulisan, mampu menghasilkan satu karya yang hebat tanpa mencicirkan mesej yang ingin disampaikan. Amir Husaini melalui novel Transgenesis: Bisikan Rimba, telah menggabungkan bakat penulisan yang luar biasa dengan pengetahuan saintifik yang menakjubkan akhirnya menghasilkan fiksyen sains thriller yang hebat. Mesej yang disampaikan penulis ini juga jelas; sehebat mana ciptaan manusia itu tidak dapat menandingi kehebatan kuasa Allah.

Bibliografi

 • Al-Qur’an.
 • Amir Husaini. 2008. Transgenesis: Bisikan Rimba. Kuala Lumpur: PTS Fortuna.
 • Bioteknologi. 2003. Kontroversi Klon Manusia dalam http://smuapp.kelantan.edu.my/biopengetahuan.html laman rasmi Maahad Muhammadi, Pasir Pekan yang memetik artikel dari Berita Harian, 6 Jan 2003. (6 Mac 2009). [ 15 April 2009]
 • Anon. 2003. The Threshold Challenge of the New Human Genetic Technologies di http://www.geneticsandsociety.org/article.php?id=272. [15 April 2009]
 • Coghlan, A. (1996). Gene shuttle virus could damage the brain. New Scientist May 11:6. David Pratt. Jun 2002. Genetic Engineering: Dream or Nightmare? Di http://ourworld.compuserve.com/homepages/DP5/genetic.htm [27 Mac 2009]
 • Epstein, Ron. 1999. Ethical Dangers of Genetic Engineering. Synthesis/Regeneration 20. Fall.
 • Epstein, Ron. 2002. Redesigning the world: Ethical Question about Genetic Engeneering dim Ethical Issues in Biotechnology. Richard Sherlock and John D. Money (eds). New York: Oxford. Hal 47-70.
 • Epstein, Ron. 1998. Ethical and Spiritual Issues in Genetic Engeneering dalam Ahimsa Voices: A Quarterly Journal for the Promotion of Universal Values, 5(4), Oct. 1998, hal. 6-7.
 • Genetic Engineering: What is Genetic Engineering? Di http://www.globalchange.com/geneticengine.htm [27 Mac 2009]
 • Ho, Mae-Wan. Tt. Transgenic Transgression of Species Integrity and Spicies Boundaries di http://www.psrast.org/whtr&hor. htm [15 April 2009]
 • Ho, Mae-Wan. 2000.Genetic engineering: dream or nightmare? Turning the tide on the brave new world of bad science and big business, New York, NY: Continuum.
 • Jabatan Mufti Negeri Selangor di: www.muftiselangor.gov.my [27 Mac 2009]
 • Kass, Leon dan Wilson, Jame. 1998. The Ethics of Human Cloning. Washington: The AEI Press.
 • Massey, Rachel. 2001. Biotech: The Basics, Part 1 di http://online.sfsu.edu/~rone/GEessays/biotechthebasics.htm [27 Mac 2009]
 • Richard, Hayes. Tt. Genetically Modified Human? Di http://www.ratical.org/co-globalize/minGMhuman.html. [27 Mac 2009]
 • The Ethics of Human Cloning. 1999. Report of the Council on Ethical and Judicial Affairs of the American Medical Association di http://staff.lib.msu.edu/skendall/cloning/laws.htm. [ 1 May 2009]
 • Utusan Malaysia. 2003. Saintis minta isytihar klon manusia satu jenayah, 10 September 2003.
 • Utusan Malaysia. 2003. Saintis cuba klon manusia boleh dipenjara 10 tahun, 18 November 2003.
 • Shaikh Mohd Saifuddin Shaikh Mohd Salleh. 2003. Pengklonan Manusia Lebih Banyak Bawa Mudarat dalam laman web rasmi Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) di http://www.ikim.gov.my [15 April 2009]
 • Zhu, Yifei. 1998. On Genetic Engineering dalam Vajra Bodhi Sea, April & May

~

Novel Transgenesis (edisi 2016) boleh dibeli secara atas talian di BookCafe.com.my.

One thought on “Transgenesis: Pelanggaran Etika Bioteknologi dalam Karya Sastera, Bahagian 2

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s